palestina:

m7madsmiry:

شِتاء مَدينة غزة اليوم

Gaza today 27.11.2014 #rainy